идеи

Как комуникираме в корпоративните ситуации и как да бъдем възможно най-добри в тази си роля в кризисни времена - това бе откриващата реч в най-голямото традиционно годишно събитие, организирано от MercerMarshBenefits в България. Темата бе представена на 21 октомври 2021 г. от д-р Ваня Бабанин. 

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Способността на Ваня да ръководи комплексни проекти, дори извън рамките на маркетинговите ѝ отговорности, както и уменията ѝ за ефективното управление на времето, бюджета и служителите, я утвърдиха като важен член на екипа ми с консултантска роля за някои от новосъздадените ни компании. Силно нейно предимство е способността ѝ да мултиплицира комуникационния ефект чрез успешно прилагане на принципа на синергията.

Пламен Митев
Генерален пълномощник на Бетц групата за България